Categories
Geschiedenis

Kublai Khan en het weer in Japan

Over het weer gesproken, dat heeft wel vaker de neiging roet in het eten te gooien. Zelden gebeurde dit echter op een duidelijkere wijze dan tijdens de invasie van Japan door Kublai Khan. Deze kleinzoon van Gengis Khan was in naam de heerser van het grootste rijk ooit, het Mongoolse rijk, dat zich uitstrekte van […]