Categories
Geschiedenis

Het bal der wilden en Karel de zesde

Karel van Navarra was niet de enige Karel die in de de 14e eeuw op pijnlijke wijze kennis maakte met het fenomeen levend verbranden. Ook Karel de zesde van Frankrijk kwam ermee in aanraking, zij het dat deze Karel het wel na kon vertellen.

Wat wil het geval?

Van Karel VI was bekend dat hij geestelijk niet helemaal stabiel was. De eerste keer dat dit zich openbaarde resulteerde meteen in de dood van een aantal ridders in zijn gezelschap. Hij beschuldigde hen tijdens een reis namelijk plotseling van verraad terwijl hij met zijn zwaard in het rond zwaaide al ledematen afhakkend. Nadat enkele ridders het loodje hadden gelegd werd de koning ontwapend en op de grond gelegd waarna hij 3 dagen lang in een comateuze staat verkeerde.

Zijn ooms maakten hier handig gebruik van door zichzelf als regenten aan te wijzen totdat de koning geestelijk hersteld was en zich weer met het koningschap kon bezighouden. Het zou echter niet de laatste keer zijn dat Karel getroffen werd door psychotische wanen.

De zomer erna leed de Karel tijdelijk niet aan wanen en werd er allerlei vermaak georganiseerd om de koning wat af te leiden. Een van de georganiseerde activiteiten was een groot bal waarbij er gedanst zou worden door 6 als demonen verkleedde dansers. De kostuums bestonden uit in hars gedrenkte linnen gewaden waar vlas op was geplakt en maskers van hetzelfde materiaal, zodat de dansers onherkenbaar waren De meeste genodigden wisten niet dat de dansers bestonden uit Karel zelf en 5 hoge edelen, maar voor de zekerheid was het strikt verboden om tijdens de dans met toortsen de zaal in te komen.

Uiteraard was er een persoon die zich hier niets van aantrok en halverwege dronken met een toorts binnenkwam en dat was de broer van Karel. Zodra hij de dansers zag wilde hij weten wie er onder de maskers verborgen zaten en hield zijn toorts bij het gezicht van een van de dansers terwijl hij hem beviel z’n masker af te doen. Dit was het moment dat het bal der wilden overging in het bal der brandenden, want het masker vatte vlam en de brandende danser begon gillend te rennen waarbij hij 3 collega’s aanstak. Gelukkig voor Karel ontsprong hij de dans doordat zijn tante net op tijd haar jurk over hem heen gooide, maar de schrik van de levende verbrandingen om hem heen, heeft hem duidelijk geen goed gedaan, want de psychose kwam dubbel zo hard weer terug.

Tip van de dag: Als je gevoelig bent voor psychoses, ga dan niet met brandende mensen dansen.

Karel doet de crazy chicken!
Categories
Geschiedenis Ploerten

Ploert van de dag: Karel van Navarra

Karel van Navarra stond in zijn tijd (het begin van de 14e eeuw) bekend als een vervelende ploert. Met zijn koninkrijkje Navarra kon hij niet echt meedoen met de grote jongens als de koningen van Engeland en Frankrijk of de keizer van het heilige roomse rijk, maar dat weerhield hem er niet van dat wel te proberen. Tijdens de 100 jarige oorlog tussen de Fransen en Engelsen, die op dat moment woedde, probeerde hij via bezittingen die hij in Frankrijk had een belangrijke rol te spelen als intrigant die dan weer aan de Engelse, dan weer aan de Franse zijde opdook.

Behalve zijn gebrek aan loyaliteit werd hij er ook van beschuldigd dat hij betrokken was bij allerlei plannen om zijn naamgenoot Karel de vijfde van Frankrijk te vergiftigen en dat hij uit jaloezie een concurrent had laten ombrengen.

Charles_le_Mauvais
Karel is een vuig plannetje aan het smeden…

Waar Karel echter zijn plaats in de historie mee heeft veilig gesteld is zijn spectaculaire wijze van overlijden. Toen hij op een dag hevige koorts kreeg leek het zijn lijfarts een uitstekend plan om hem in te wikkelen in doeken gedrenkt in brandewijn om zo de koorts te onderdrukken. Helaas was de arts vergeten te vertellen aan de bediendes die Karel inwikkelden dat het niet zo verstandig was dit met kaarsen in de hand te doen. Toen ze klaar waren met inwikkelen was er nog een stuk draad over. Een van de minder snuggere bedienden gebruikte vervolgens de kaars om dit laatste stukje draad af te branden. Het resultaat zal voor iemand die wel eens geflambeerd heeft geen verrassing zijn: een brandende en gillende menselijke toorts, verschrikte bedienden, die er vandoor gingen en het definitieve einde van de intriges van Karel.

Categories
Geschiedenis Ploerten

John FitzAlan: Ploert van de dag

John FitzAlan was een Engelse snoodaard en admiraal van een vloot die Southampton moest beschermen tegen de Fransen in de 14e eeuw. Omdat hij geen geld kreeg van de koning moest hij zelf voor eten en soldij zorgen. Gelukkig was er een klooster dat gebruikt kon worden als slaapplaats en wiens land geplunderd kon worden voor eten. Bovendien had het een voordeel dat de manschappen ver van huis niet verstoken hoefden te blijven van wat broodnodige vrouwelijke aandacht. Of dat de nonnen niet verstoken bleven van wat mannelijke aandacht. Dat hangt ervan af van welke kant je het bekijkt.

Dit beviel hen zo goed (de matrozen, niet de nonnen) dat besloten werd dat de nonnen op zee ook wel bruikbaar zouden zijn en ze dus mee moesten op schepen toen deze patrouilleerden langs de kust.

Het denkbeeldige vriendje op de wolk was er niet van gediend dat zijn vriendinnetjes misbruikt werden en stuurde een enorme storm om de schobbejakken een lesje te leren. Dat pakte helaas slecht uit voor z’n vriendinnetjes, want die werden overboord gegooid als onnodige ballast. Jammer genoeg hielp dat niet en leed de hele vloot schipbreuk en waren er maar 7 overlevenden, waaronder niet onze ploert van de dag.

En de eerste gaat overboord..
En de eerste gaat overboord..(Sebastian Brant -Ship of fools)

Moraal van dit verhaal is dat je beter het weerbericht in de gaten moet houden.