Categories
Geschiedenis

Utrechtenaren…

In de 17e eeuw was Nederland nog zeer liberaal en kon men nog vrij openlijk de gelijkslachtige liefde bedrijven. Vanaf 1700 begon dat echter te veranderen. Waar eerst de grote zaal van het stadhuis in Amsterdam nog de ontmoetingsplek bij uitstek was, moest men allengs minder openbare plekken bedenken om clandestien gelijkgestemden te ontmoeten.

Nadat in 1674 het schip van de Utrechtse domkerk instortte tijdens een zomerstorm, werd er jarenlang niets gedaan met de ruïne. De ruïne vormde dan ook een mooie ontmoetingsplek, midden in Utrecht en toch vrij beschut. In 1730 echter begon er op instigatie van een lokale predikant een ware heksenjacht op zogenaamde sodomieten. Een paar jaar later maakte Rudolf de Mepsche daar dankbaar gebruik van om z’n politieke tegenstanders uit de weg te ruimen.

Ziehier de 17e eeuwse inspiratie voor de bouwvakker uit de Village People
Zie hier de 17e eeuwse inspiratie voor de bouwvakker uit de Village People.

Omdat men sodomie tegennatuurlijk vond, kon het uiteraard niet zo zijn dat het van oorsprong in de Nederlanden zelf voorkwam. Het verhaal ging dan ook dat het te maken had met Zuid-Europese invloeden. Toen in 1713 de vrede van Utrecht werd getekend, die het einde van de Spaanse successieoorlog betekende, waren er veel Zuid-Europese diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders in de stad. Zoals iedereen in de Nederlanden wist, lustten die papen wel pap van elkaar. Niet voor niets stond Rome in den lande inmiddels bekend als het nieuwe Sodom en Gomorra. Zij kregen dan ook in 1730 met terugwerkende kracht de schuld van het aanwakkeren van sodomie in de domstad.

Tot op de dag van vandaag wordt Utrechtenaar als scheldwoord gebruikt voor homoseksueel. Overigens tot groot ongenoegen van een oud-redacteur van het Utrechts Nieuwsblad, die als alternatief het woord Utrechter probeerde in te voeren. Dat is uiteraard niet gelukt. Utrechtenaren weten wel waarom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *