Tag Archives: misdaad

Lagunitas en de Undercover Investigation Shutdown Ale

Sinds 1993 wordt in Californië Lagunitas bier gebrouwen. Voordat Heineken 50% van de aandelen kocht was het een van de grotere ‘craft beer’ brouwerijen. Lagunitas staat bekend om haar associatie met marihuana en noemde verschillende biertjes naar termen die met weed te maken hebben. Ook brouwt Lagunitas batches die eindigen op 420, wat Amerikaans slang is voor marijuana.

Elke week werd er een feestje gegeven voor personeel en vrienden die onder het genot van een biertje boven de brouwerij konden blowen.

In 2005 kwam daar een einde aan nadat er tijdens een van deze feestjes agenten verschenen van de California Department of Alcoholic Beverage Control.  Met veel machtsvertoon werden er verschillende werknemers in de boeien geslagen. De brouwerij werd meteen gesloten wegens het zich niet houden aan bedrijfsvoeringsregels.

Als het aan de agenten had gelegen was de bouwerij voorgoed gesloten. Al weken voordat ze officieel op het feest verschenen probeerde een undercover agent elke week weed te kopen van werknemers van de brouwerij. Deze pogingen strandden echter elke keer op de vrijgevigheid van de brouwers, die telkens gratis hun joints deelden met de agent.

Door deze vrijgevigheid lukte het de agenten niet een een aanklacht voor drugshandel in te dienen en daarmee de brouwerij voorgoed gesloten te krijgen. De eigenaar voerde zelfs in de rechtszaak aan dat zijn werknemers zich gedroegen zoals het hoorde en, ondanks herhaaldelijk aandringen, geen drugs verhandelden.

Uiteindelijk mocht de brouwerij na 21 dagen weer open, op de voorwaarde dat er geen blowfeestjes meer gegevens zouden worden. Jarenlang werden er helemaal geen feestjes meer gegeven, maar toen rond 2010 er toch weer een feestje gegeven werd stonden er overal enorme borden met verboden te blowen.

Naast een sluiting heeft het incident Lagunitas overigens ook een prachtig biertje opgeleverd, de Undercover Investigation Shutdown Ale, die sinds 2006 gebrouwen wordt en een van de populairste bieren is die de brouwerij tegenwoordig brouwt.

Aletta Jacobs en de kop van Jut

Als boegbeeld van de eerste feministische golf is Aletta Jacobs nog zeer bekend in bepaalde kringen. Ze heeft het zelfs geschopt tot de canon van de 200 grootste Nederlanders.

De belangrijkste reden hiervoor is dat ze verantwoordelijk is voor de invoering van het stemverbod voor vrouwen. Zonder dit verbod hadden vrouwen vanzelf het kiesrecht verworven als ze aan alle geldende voorwaarden hadden voldaan en was de eerste feministische golf nooit op stoom gekomen.

Wat had zij dan te maken met de kop van Jut?

De kop van Jut betrof letterlijk het hoofd van de moordenaar Hendrik Jut, die in de 19e eeuw een rijke weduwe en haar dienstbode vermoorde . Destijds gaf de zaak een enorme ophef, ook al omdat het meer dan 2 jaar duurde tot Hendrik Jut werd opgepakt en er in de tussentijd 3 onschuldigen waren vastgezet.

Toen Hendrik Jut eenmaal was opgepakt besloot een kermisexploitant gebruik te maken van de volkswoede over de brute moordenaar en introduceerde de bekende attractie waarmee  de halve provincie nog steeds op elke kermis laat zien hoe vaak ze wel niet in de sportschool zitten, door met een hamer op een knop (de kop van jut) te slaan, teneinde een belletje te laten rinkelen.

Alhoewel Hendrik, tot teleurstelling van een groot deel van Nederland, een levenslange gevangenisstraf kreeg en niet de doodstraf, overleed hij 2 jaar later toch in de gevangenis te Scheveningen. Zoals gebruikelijk in die tijd, werden zijn hoofd en lichaam aan de Medische wetenschap geschonken en kwam het terecht bij de universiteit van Groningen.

Hendrik Jut
Jut z’n kop toen deze nog op z’n romp zat.

Niet geheel  toevallig studeerde Aletta Jacobs daar medicijnen en maakt ze als eerste vrouw haar universitaire studie af, uiteraard mede door het ontleden van de kop van Jut. Doordat zij haar studie medicijnen afmaakt, kon ze zich vestigen als zelfstandig arts en voldeed ze aan de inkomenseis om te mogen stemmen. In de kieswet was destijds opgenomen dat slechts personen met een bepaald minimuminkomen gerechtigd waren te stemmen. Hiermee werden arme sloebers uitgesloten, maar per definitie ook vrouwen. Die hadden immers toch geen eigen inkomen dat hoog genoeg was.

Om een eind te maken aan deze ongewenste situatie werd in allerijl een wet aangenomen waarin alsnog werd opgenomen dat het vrouwen per definitie niet toegestaan was om te stemmen.

Zo heeft de kop van Jut een klein beetje bijgedragen aan het kiesverbod  voor vrouwen dat van kracht werd doordat Aletta Jacobs probeerde te gaan stemmen.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat Aletta Jacobs haar hele leven een voorvechtster van vrouwenrechten bleef en dat in 1919 uiteindelijk ook aan vrouwen het kiesrecht werd gegund, waar ze ook voor een groot deel verantwoordelijk voor was.

Vitaly Kaloyev: Moordenaar en Volksheld

Op 1 juli 2002 botsten twee vliegtuigen boven het zuiden van Duitsland op 10 kilometer hoogte tegen elkaar. DHL vlucht 611 van Bahrein naar Brussel was een vrachtvliegtuig met twee piloten aan boord, terwijl vlucht 2937 van Bashkirian Airlines onderweg was van Moskou naar Barcelona met 72 personen aan boord.

De Tupolev van Bashkirian explodeerde meteen en viel in verschillende stukken uiteen. De Boeing van DHL vloog nog een paar kilometer door alvorens te crashen. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden van beide vliegtuigen om.

Achteraf bleek dat het ongeluk te voorkomen was geweest als de Zwitserse luchtverkeersleiding geen tegenstrijdige berichten aan de piloten had gestuurd en beter had opgelet. Beide vliegtuigen werden gewaarschuwd door een automatisch waarschuwingssysteem met de opdracht om te klimmen (het Russische vliegtuig) of te dalen (de DHL Boeing). Als de piloten hiernaar hadden geluisterd dan was er geen ongeluk gebeurd. De luchtverkeersleider gaf de Russische piloten echter de opdracht ook te dalen, zodat de vliegtuigen nog steeds op ramkoers bleven.

Uit het onderzoek bleek dat allerlei systemen bij de luchtverkeersleiding niet werkten vanwege onderhoud. Bovendien had de luchtverkeersleider geen voorgeschreven backup omdat die lag te slapen in een ander kamertje.  Zonder backup had de luchtverkeersleider het te druk met een vliegtuig wat vertraging had en wat hij probeerde te begeleiden naar een luchthaven, terwijl de telefoonlijnen naar dat vliegveld het niet deden. Door deze samenloop gaf Peter Nielsen, de desbetreffende luchtverkeersleider, de verkeerde opdrachten aan de piloten, met het ongeluk als gevolg.

Nadat de vliegtuigen waren neergestort was architect Vitaly Kaloyev een van de eersten ter plaatse. Zijn gehele gezin zat in het Russische vliegtuig en hij vond het lichaam van zijn dochtertje als eerste, hangend in een boom. Gek van verdriet bracht hij de volgende twee jaar voornamelijk op het kerkhof door, treurend om zijn gezin.

In het onderzoek naar de toedracht van de ramp werd de conclusie getrokken dat Peter Nielsen niet schuldig was aan het ongeluk. Vitaly Kalyev deelde die mening helaas niet en gaf een privédetective de opdracht uit te vinden waar Nielsen woonde. Zodra hij het adres kreeg stond hij binnen de kortste keren bij Nielsen voor de deur waar Vitaly hem na een kleine woordenwisseling doodstak.

kloten aircrash

Nadat de Zwitserse politie Kaloyev had opgepakt werd deze veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Na twee jaar kwam hij echter vrij omdat z’n mentale toestand niet was meegenomen in het proces. Bij terugkeer in Noord-Ossetië, waar hij woonde, werd hij als een held onthaald en minister van volkshuisvesting gemaakt. Dat had hij wel verdiend namelijk.

Dat is namelijk hoe men rolt in de Kaukasus, waar het belangrijkste exportproduct bloedvetes is en waar Noord-Ossetië het bekendst is van het gijzelingsdrama in Beslan en de oorlog die er om haar broertje Zuid-Ossetië gevoerd werd.

 

Ari van de dag: Rudolf de Mepsche, homojager

In 1731 vond in Groningen een massaproces plaats waarbij de ari van vandaag de grootste rol speelde. Het gaat om Rudolf de Mepsche. Deze landjonker stamde uit een geslacht wat wel meer Ari’s heeft voortgebracht. Een van zijn voorvaderen stond in de 80-jarige oorlog bekend als de ketterjager en zorgde voor heel wat brandstof voor op de brandstapels.

Rudolf was grietman van het Westerkwartier, wat inhield dat hij een soort rechter en burgemeester ineen was. De grietman was oppermachtig in het gebied waar hij over heerste. In een strafrechtelijke zaak was er geen mogelijkheid tot beroep bij een hogere rechtbank en daar wist Rudolf goed gebruik van te maken.

In het gebied waar hij grietman was maakte van oudsher de familie van Hanckema de dienst uit. Rudolf  wist echter via bezittingen van zijn vrouw, die familie was van de van Hanckemas het tot grietman te schoppen. Dit tot groot ongenoegen van Clant van Hanckema, het hoofd van de familie van Hanckema. Er borrelde een stevige rivaliteit  op tussen Clant en Rudolf, temeer daar Rudolf aanhanger van de Oranjes was en Clant van de regentenpartij, die recht tegenover elkaar stonden.

Rond 1730 kreeg Rudolf een pamflet in handen waarin een veroordeling voor sodomie in Utrecht werd beschreven. Na bestudering van het geschrift ging er bij Rudolf een lichtje branden: Wat nu als hij een aantal  aanhangers van Clant zou beschuldigen van sodomie en ze via de pijnbank  een bekentenis zou ontlokken? Het liefst van sodomie met Clant zelf!

In dit geschrift stonden allerlei "oplossingen" voor sodomie. Rudolf de Mepsche heeft het zeker bestudeerd...
In dit geschrift stonden allerlei “oplossingen” voor sodomie. Rudolf de Mepsche heeft het zeker bestudeerd…

Dit vuige plan had een aantal praktische voordelen voor Rudolf. Zo sprak hij zelf recht waardoor de beschuldigden zeker ter dood zouden worden veroordeeld. Daarnaast moesten de veroordeelden of hun erfgenamen (in het geval van de doodstraf) zelf de proceskosten betalen. Niemand zou er bovendien een speld tussen kunnen krijgen als ze zelf hadden bekend, wat via de pijnbank een fluitje van een cent zou zijn.

Zo gezegd zo gedaan en Rudolf begon met het aanklagen en arresteren van de aanhangers van Clant. Maar liefst 34 mannen werden opgepakt en wreed gemarteld. 22 van hen werden ter dood veroordeeld en 2 bezweken aan de martelingen, maar de rest werd op instigatie van stadhouder Willem IV niet veroordeeld, omdat hij bang was voor een opstand van de boeren in het gebied.

Tevreden keek Rudolf toe hoe de ter dood veroordeelden werden gewurgd en hoe hun lijken niet werden begraven, maar in brand gestoken. Helaas had hij niemand zo ver gekregen om Clant zelf te beschuldigen, maar die zou zich wel koesthouden nu een groot deel van zijn aanhangers veroordeeld werd. Tenminste daar ging Rudolf van uit.

Jammer genoeg kon Rudolf niet lang genieten van zijn overwinning, want Clant en zijn overgebleven medestanders begonnen een aantal civielrechtelijke procedures (waarbij Rudolf niet de hoogste rechter was) over de kosten van de processen. Uiteindelijk wisten ze dit zo lang te rekken dat Rudolf, die in eerste instantie de kosten had voorgeschoten, dreigde failliet te gaan. Zoals het een echte Ari betaamt werd hij echter uit de penarie gered door Willem IV, die zijn faillissement voorkwam en hem tot drost benoemde in een nabijgelegen gebied. Eind goed al goed voor deze Groningse potenrammer.